Pozostałe:

Zakres usług

Sprawy o wykroczenia

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl