Wysokość honorarium

Koszt porady prawnej

Przeciętny koszt porady prawnej
to kwota rzędu:
od 150 zł do 300 zł w zależności od charakteru sprawy i poświęconego czasu.

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się z Sekretariatem naszej Kancelarii, telefonicznie względnie e-mailowo lub bezpośrednio z adwokatem.

Przeciętny koszt porady prawnej waha się od 150 zł do 300 zł. W sprawach, które zostaną nam przekazane do prowadzenia - koszty związane z poradą prawną zostają zaliczone na poczet umówionego wynagrodzenia.

Program bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych

Bezpłatne porady prawne udzielane są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godziny 16 do 18, względnie w sytuacjach pilnych częściej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza od początku swojej działalności udziela bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, potrzebującym pomocy prawnej.

Najbliższy i następny termin:

4 maja 2015, 5 czerwca 2015

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl