Zakres usług

Stała obsługa prawna

Stała pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

czytaj więcej

Udzialenie porad
i sporządzanie opinii prawnych

Adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej, udzielają porad prawnych i konsultacji. Kancelaria czynnie uczestniczy w programie bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane osobom niezamożnym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza prowadzi (i posiada doświadczenie) w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

czytaj więcej

Odszkodowania

Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego, przez postępowania sądowe, pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, ustalenie prawa do renty...

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego

Kancelaria prowadzi stałą obsługa prawną podmiotów indywidualnych / jak również korporacyjnych.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy o rozwód, separację, ustalenie wysokości alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego po rozwodzie.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych, a także mobbing i dyskryminację.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury, ustalenie prawa do renty wojskowej, ustalenie prawa do emerytury policyjnej i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu m.in. obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Sprawy o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary i inne.

czytaj więcej

Sprawy o wykroczenia

Sprawy o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, o zwrot prawa jazdy, o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, o nadanie obywatelstwa polskiego i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, o rozłożenie długu na raty i inne.

czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym postępowanie przedsądowe, udział w negocjacjach oraz mediacja.

czytaj więcej

Występowanie przed sądami powszechnymi

oraz sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji publicznej

czytaj więcej

Rejestrowanie spółek

Kancelaria Adwokacka pomaga w rejestrowaniu spółek. Zakładamy między innymi: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

czytaj więcej

Współpraca zagraniczna

Kancelaria Adwokacka współpracuje również z Kancelariami z innych Krajów, w tym Niemiec, Belgii, Holandii.

czytaj więcej

Obsługa prawna inwestycji INWESTYCJE

Obsługa prawna inwestycji, obsługa nieruchomości, zarządzanie, reprezentacja przy nabywaniu nieruchomości, przekształcenia, analiza stanów prawnych

czytaj więcej

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl