Pomoc prawna - specjalizacje

Do pobrania:

Poniżej znajdują się gotowe do pobrania dokumenty w formacie *.pdf;

Pełnomocnictwo oraz upoważnienie do obrony przez adwokata Krzysztofa Tumielewicza:

Kancelaria powstała w 2010 roku, a obecnie zespół Kancelarii liczy 10 osób. Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje nieprzerwanie w zawodzie prawniczym od 2005 roku, zaś w zawodzie adwokata od 2006 roku. Kancelaria gwarantuje swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także prawem karnym, karnym skarbowym oraz w sprawach odszkodowawczych. Atutem kancelarii jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz młody i kreatywny zespół, który pomoże w rozwiązaniu każdego problemy prawnego.

Działamy w całej Polsce i współpracujemy z Kancelariami z całego kraju. W gronie naszej współpracy znajdują się kancelarie notarialne, adwokackie, radcowskie, rachunkowe, komornicze i wiele innych zaprzyjaźnionych firm, których fachowość i wiedzę cenimy - i z niej korzystamy. Stale współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, którzy w czasie praktyki mają możliwość zapoznania się ze sprawami z niemalże wszystkich dziedzin prawa.

Prawo cywilne

Odszkodowania, windykacja należności - w tym dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia, a także w sprawach o zapłatę oraz naruszenie dóbr osobistych.

Należy ci się odszkodowanie?

Skutecznie dochodzimy odszkodowań dla osób poszkodowanych w postępowaniach cywilnych.

Skontaktuj się z nami

Prawo karne, w tym karno skarbowe

Obrona w procesach karnych, poczynając od oskarżeń o pospolite przestępstwa: jak kradzież, czy jazda pod wpływem alkoholu, po przestępczość zorganizowaną: tzw. sprawy akcyzowe (w tym paliwowe), handel ludźmi, korupcja oraz narkotyki. Reprezentujemy zarówno zatrzymanych (tymczasowe aresztowanie), jak i pomagamy pokrzywdzonym występując jako ich pełnomocnicy w postępowaniach karnych.
Więcej o zakresie usług

Zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa?

Zadbamy o twoją obronę już na etapie postępowania przygotowawczego.

Skontaktuj się z nami

Prawo gospodarcze, w tym prawo handlowe

Reprezentujemy podmioty gospodarcze - prowadzimy stałą obsługę prawną (obsługujemy spółki prawa handlowego z branży: budowalnej, nieruchomości, handlowej, agencji pracy tymczasowej oraz produkcyjne). Ponadto reprezentujemy w sporach sądowych, sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych oraz pomagamy w rejestracji spółek. Zapewniamy kompleksowość usług dzięki współpracy z Kancelariami Notarialnymi oraz Doradztwa Podatkowego.

Chcesz zarejestrować spółkę?

Pomożemy we wszelkich formalnościach, sporządzimy niezbędne dokumenty i umowy oraz zapewnimy kompleksową obsługę.

Skontaktuj się z nami

Prawo administracyjne oraz budowlane

Reprezentujemy w sporach pomiędzy inwestorami a wykonawcami. Dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej. Opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych. Reprezentujemy przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, przygotowujemy odwołania, zażalenia i skargi, oferujemy pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.

Masz problem z inwestorem lub wykonawcą?

Sformułujemy i przygotujemy wszelkie dokumenty oraz zajmiemy się całym postępowaniem.

Skontaktuj się z nami

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, seprację, alimenty, ustalenie kontaktów, egzekucje kontaktów, w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej (zmiana sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej), sprawy z tzw. "Konwencji Haskiej", o wydanie dziecka, i inne.

Chcesz wziąć rozwód?

Zajmiemy się całym postępowaniem, pomożemy także w ustaleniu alimentów oraz kontaktów z dzieckiem.

Skontaktuj się z nami

Prawo pracy

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, pomoc prawną w zakresie mobbingu, ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania.

Masz problem z pracodawcą?

Rozwiążemy każdy problem związany z twoimi kłopotami w pracy, np. wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl