Pozostałe:

Zakres usług

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym postępowanie przedsądowe, udział w negocjacjach oraz mediacja.

Nie zawsze wizyta u adwokata musi być związana z procesem sądowym. Warto czynić starania o pozasądowe rozwiązanie danego sporu, wziąć udział w negocjacjach oraz mediacjach. Kancelaria Adwokacka bierze udział w negocjacjach przedsądowych. Pomagamy wypracować warunki ugody, w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych. Bierzemy aktywny udział w mediacjach, zarówno tych przedsądowych jak i sądowych.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl