Pozostałe:

Sprawy o wykroczenia

Sprawy o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, o zwrot...

Zakres usług

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl